Vi shopper sammen uden mundbind

Vi shopper sammen uden mundbind

TRYK PÅ DEN RØDE KNAP OG SE OM DER ER NOGEN I DIT LOKAL OMRÅDE DER VIL HJÆLPE DIG MED AT HANDLE IND UDEN MUNDBIND

Siden lockdown i marts er friheden bid for bid blevet frataget det enkelte menneske i Danmark.

Vi oplever den ene sanktion efter den anden fra myndighedernes side, da der hersker en politisk overbevisning om, at disse vil kunne afhjælpe spredning af Covid-19 vira. Den danske befolkning har INTET kendskab til, hvilken eller hvilke myndigheder vores Statsminister og Sundheds- og Ældreminister læner sig op ad ift. deres omfattende og egenrådige beslutninger. Det bemærkes, at det er beslutninger uden nogen former for dokumentation eller evidens er blevet fremlagt.

De seneste restriktioner og krav om mundbind eller visir, der nu også omfatter daglige indkøb i supermarkedet, er for mange mennesker ikke en tålelig situation.

Søren Brostrøm udtaler flere gange: “Så slemt kan det heller ikke være at bruge mundbind”. Det viser tydelig manglende empati og generel forståelse for andre menneskers sundhedsmæssige vilkår. Der er ej heller taget højde for de mange 

Det, der siges højt, bliver til “virkelighed”.

Det betyder i praksis, at det tvungne krav om mundbind eller visir efterlader den gruppe af mennesker, der juridisk set er LOVLIGT undtaget for brug af mundbind eller visir, som stigmatiseret og betragtes som hypokonder, der ikke udviser det gode samfundssind. 


De er ikke længere velkomne. Lockdown efterfulgt af skræmmekampagner har efterladt et samfund i panik og angst. Det skaber kløfter, som medfører konflikter, hvorved ro og orden bliver udfordret. Det ses b.la. ved, at de, der er undtaget fra brug af mundbind eller visir, bliver betragtet som civilt ulydige, hvilket i yderste konsekvens medfører selvtægt. Det ses allerede i storcentre, restauranter, busser, tog og nu også i øvrige offentlige rum. NB! Selvtægt er at tage loven i egen hånd. Det kan hvis handling er ulovligt straffes med bøde i henhold til straffelovens § 294. 


Det er endvidere strafbart at tvinge eller forsøge at tvinge folk til, at bruge mundbind eller visir, når de er undtaget jf. straffelovens § 21, stk. 1 og § 260. Det vil ligeledes være en skærpende omstændighed, hvis det sker i forbindelse med udførelse af offentlig tjeneste, f.eks. en politibetjent jf. straffelovens § 81, nr. 8 og § 150.

Ikke alle mennesker har styrken til at stå imod.

Det skaber både mobning generelt og en udskamning hos den enkelte person. Dette er en overvældende situation, der kan virke som en belastning, som nogen kan mestre, og andre kan slet ikke mestre det. Husk på! Årsagen, til at mange mennesker ikke kan tåle at iføre sig mundbind eller visir, kan være lige fra fysiske til psykiske årsager. Begge årsager opleves som direkte ugyldig for den enkelte person, når omgivelserne ikke anerkender problematikken.


Den ene efter den anden fortæller, at de føler, at mundbind eller visir hæmmer deres luftveje, og at de hurtigt får klaustrofobiske kvælningsfornemmelser og stort ubehag. Alt for mange mennesker oplever, at de bliver rigtig bange, føler sig alene og meget forkerte. Man vil som udgangspunkt gerne efterkomme myndighedernes krav, men ikke alle kan ære dette

FRIHED, SMITTESPREDNING OG SYGELIGGØRELSE AF RASKE MENNESKER

Det er tydeligt at se særligt lige nu, hvordan menneskets frihed bliver taget fra den enkelte, udelukkende på grund af et mundbind, hvor der fremlægges evidens fra flere kontrollerede forsøg fra før Covid-19, som klart viser, at mundbind ikke hindrer smittespredning af vira , men udelukkende af bakterier.

 

Dette bakker op af WORLD DOCTORS ALLIANCE, som er en uafhængig non-profit alliance af læger, speciallæger, sygeplejersker og øvrige relevante faggrupper over hele verden, der i kølvandet på reaktionerne på Covid-19 har forenet sig med fokus på både det psykologiske og fysiske velvære for hele menneskeheden. NB! Ifølge artikel 5 i FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948): Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Søren Brostrøm forsvarer brug af mundbind:

“Vi har dokumentationen, den er ikke perfekt, og vi mangler stadigvæk dokumentationen for effekten af
mundbind, men vi har dokumentationen ”. NB! Ja, man skal jo ikke være særlig sprogkyndig for at kunne se, at det jo er en gang NONSENS. Endvidere efterspørger læge og professor Peter C. Gøtzsche i Nyhederne på TV den 28. eller 29. oktober 2020, ved Søren Brostrøm FORTSAT mangler ved fremlægge dokumentation for effekten vedrørende brug af mundbind. 

 

Når man ikke kan give et kvalificeret bud på, hvor mange indbyggere og dødsfald man kan forhindre med mundbind, så er dokumentationen ikke brugbar. Det bemærkes, at et stort dansk studie om effekt eller manglen på samme af at gå med mundbind i det offentlige rum under Corona pandemien er blevet afvist af mindst tre af verdens absolut førende medicinske tidsskrifter. Studiet er baseret på 6.000 danskere, hvor halvdelen over en længere periode skulle gå med mundbind i det offentlige rum.

 

Den anden halvdel var udvalgt som kontrolgruppe. Studiet og dets størrelse er enestående i verden og derfor har der været stor efterspørgsel efter resultaterne. Men de bliver altså ikke fremlagt, før et tidsskrift offentliggør dem. Hvorfor forestiller sig offentliggørelsen? Er svaret på det nok nærmere politisk ende sundhedsfagligt?

Masker har en uhørt stærk signalværdi.

Både som signal på politisk korrekt adfærd – men nok i endnu højere grad som et signal på underkastelse og dehumanisering. Vi henleder igen opmærksomheden hen på artikel 5 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948): Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Frihed er direkte relateret til en persons lykke og tilfredshed.

Så når vi hører, at der er mennesker, som ikke kan bære mundbind eller visir, når de går i supermarked, men føler sig nødsaget til at gøre det for ikke at komme i konflikt eller se anderledes ud, så ryger idéen om frihed helt til jorden. Det vil vi ikke acceptere. Enhver, der ønsker hjælp og støtte til at handle ind i et supermarked uden mundbind eller visir, tilbydes hjælp og støtte i gruppen: “Sammen handler vi ind uden mundbind”.

Det er baggrunden for det landsdækkende initiativ “Lad mig hjælpe dig. Vi shopper sammen uden mundbind ”

Husk på, det er ganske lovligt ifølge Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind eller visir i det offentlige rum:

 

Øvrige link: 

• Statens Sterum Institut (SSI)  https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum

• Politiets nye retningslinjer  https://twitter.com/Rigspoliti/status/1322187813996142592?s=20

• Sundhedsstyrelsens anbefaling om at man skal behandle folk uden mundbind ordentligt  https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum

• VERDENSLÆGERE ALLIANCE  https://worlddoctorsalliance.com/

Initiativ og udarbejdelse | Talsmænd for at kunne trække vejret frit.

 

Martin MD. IversenJacob Asschenfeldt Birkebæk  og  Casper Knudsen

Ved at klikke på den røde knap vil du kunne se hele list over dem der ønsker at hjælpe i diverse kommuner.

Køb en af disse badges med teksten “fritaget for mundbind”
At lave noget ud af ingenting

At lave noget ud af ingenting

Danmark tester stadig på liv og løs. Ordet massetest går igen i mange artikler som om at det hele er

Pandemi vs. Testpandemi

Pandemi vs. Testpandemi

I denne video viser jeg dig hvor mange der bliver testet i Danmark samt hvordan PCR testen virker og hvoraf

SOLID evidens for PCR testen – SE DET RYSTENDE RESULTAT

SOLID evidens for PCR testen – SE DET RYSTENDE RESULTAT

I denne video ser du gennemgå noget meget pålideligt evidens for PCR testen og viser hvorfor du IKKE kan bruge